Konkurs Urodzinowy

KONKUS URODZINOWY

REGULAMIN KONKURSU

[z dnia 19.10.2021]

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „KONKURS URODZINOWY” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest „Złoty Gabinet”, fundatorem nagród jest firma Złoty Gabinet. ul. Topolowa 13, 96-300 Żyrardów
 3. Celem konkursu są działania związane z promocją firm. Konkurs jest skierowany do kobiet. Aktywna promocja prac konkursowych na firmowym koncie oraz na platformie Facebook oraz Instagram.
 • 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, grupa osób, organizacja, bądź firma, która prześle zgłoszenie do dnia 24.10.2021, godz 24.00.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
 3. Napisanie w komentarzu co chciałoby się dostać na swoje urodziny
 4. Zaproszenie do zabawy trzech bliskich KOBIET
 5. Polubić oraz udostępnić post konkursowy
 6. Polubić profil złotygabinet
 • wyboru zwycięzców dokonywać będzie specjalna komisja
 • 3

NAGRODY

 1. Nagrodzone w Konkursie zostaną 2 osoby
 2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestniczka, która została wybrana przez komisję powołaną przez Organizatora.
 3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
 4. Aktualny terminarz konkursu znajduje się na profilach Facebook organizatorów.
 5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej w przeciągu 2 (dwóch) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

 

 • 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, numeru tel. kontaktowego oraz danych teleadresowych niezbędnych do przekazania nagród.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin, Uczestnik wyraża także zgodę na udostępnianie wizerunku oraz przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora.

Dane i wizerunek będą przetwarzane w celu promocji firmy, imprezy oraz w związku z wydaniem nagród.

 

 • 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz